مقالات آنتی اسکالانت, مقالات مواد تصفیه آب

آنتی اسکالانت قلیایی

آنتی اسکالانت قلیایی - بازرگانی اسپوتا

آنتی اسکالانت قلیایی چیست؟

آنتی اسکالانت قلیایی مورد استفاده در دستگاه‌های اسمز معکوس (RO) یک محلول شیمیایی است که برای جلوگیری از تشکیل رسوب مواد معدنی بر روی سطوح غشایی تولید می‌شود.

برای خرید آنتی اسکالانت باید شناخت کافی از این ماده داشت. ضد رسوب قلیایی به‌منظور کنترل مؤثر و مهار رسوب ترکیبات تشکیل‌دهنده رسوب مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرانسیم تولید می‌گردد. 

آنتی‌ اسکالانت‌ قلیایی معمولاً با ترکیبی از مکانیسم‌ها از جمله اصلاح کریستال، پراکندگی و مهار آستانه عمل می‌کند.

این مکانیسم‌ها به طور هم افزایی برای جلوگیری از تشکیل رسوب با تغییر ساختار کریستالی کانی‌های رسوب ساز، مهار رشد و پراکنده کردن ذرات کلوئیدی برای نگه داشتن آنها در حالت معلق می‌باشد. در نتیجه از رسوب آنها بر روی سطوح غشاء جلوگیری می‌شود. 

استعلام قیمت و دریافت مشاوره آنتی اسکالانت قلیایی

بازرگانی اسپوتا: 26415084-021 | 3282 953 0912

آنتی‌ اسکالانت‌ قلیایی توانایی برای کنترل موثر تشکیل رسوب هنگام کار در شرایط PH قلیایی را دارا می‌باشد. 

این ماده شیمیایی به عنوان بخشی از مرحله پیش تصفیه در سیستم‌های RO قبل از فرآیند فیلتراسیون غشایی کاربرد دارد تا از عملکرد صاف و کارآمد واحد RO اطمینان حاصل شود. 

انتخاب و دوز ضد رسوب به ویژه آنتی اسکالانت قلیایی باید بر اساس شیمی خاص آب، شرایط عملیاتی و نوع غشای مورد استفاده در دستگاه RO برای دستیابی به عملکرد بهینه و افزایش طول عمر غشا انجام پذیرد.

فرمول شیمیایی آنتی اسکالانت قلیایی

یک فرمول شیمیایی رایج برای آنتی‌اسکالانت قلیایی، نمک سدیم اسید پلی اکریلیک است که اغلب به صورت C3H3NaO2)n) نشان داده می‌شود. این ترکیب در رده مواد شیمیایی تصفیه آب می‌باشد.

این پلیمر زمانی که به عنوان یک آنتی اسکالانت استفاده می‌گردد نقش مهمی در جلوگیری از تشکیل و رسوب مواد معدنی بر روی سطوح ممبران در واحدهای RO ایفا می‌کند. 

پلی اکریلیک اسید یک پلیمر مصنوعی با واحد تکرار شونده اسید اکریلیک می‌باشد. هنگامی که با هیدروکسید سدیم خنثی می‌شود، نمک سدیم پلی اکریلیک اسید را تشکیل می‌دهد که به نام پلی آکریلات سدیم نیز شناخته می‌گردد.

فرمول شیمیایی آنتی اسکالانت قلیایی - بازرگانی اسپوتا
فرمول شیمیایی آنتی اسکالانت قلیایی – بازرگانی اسپوتا

فرمول مولکولی پلی اکریلیک اسید:

-(C3H3O2-)n

هنگامی که این ماده با هیدروکسید سدیم خنثی می‌شود، چنین ترکیب ساختاری تشکیل می‌گردد: 

-(C3H3NaO2-)n

ساختار شیمیایی نمک سدیم پلی اکریلیک اسید خاصیت بازدارندگی رسوب را ایجاد می‌کند و به عنوان یک بازدارنده آستانه و اصلاح کننده کریستال عمل می‌نماید. 

این ماده شیمیایی توسط برهمکنش با رشد کریستالی ترکیبات رسوب‌ساز مانند کربنات کلسیم و سولفات کلسیم به طور موثری از رسوب و پوسته پوسته شدن مواد معدنی جلوگیری می‌کند. 

گروه‌های کربوکسیل با بار منفی موجود در ساختار پلی اکریلیک اسید با یون‌های دارای بار مثبت در مواد معدنی تشکیل دهنده رسوب، برهمکنش می‌کنند و یک لایه محافظ بر روی سطح غشاء تشکیل می‌دهند. لذا آستانه تشکیل رسوب را بالا می‌برند.

نمک سدیم پلی اکریلیک اسید در شرایط قلیایی پایدار می‌ماند و برای استفاده در دستگاه‌های RO با آب تغذیه دارای PH قلیایی مناسب می‌باشد. 

مدل های آنتی اسکالانت قلیایی

از مدل‌های ضد رسوب نوع قلیایی، فلوکن 190 می‌باشد. آنتی اسکالانت فلوکن 190 یک برند و نوع خاصی از آنتی اسکالانت قلیایی است که در دستگاه‌های اسمز معکوس (RO) استفاده می‌شود. 

این ماده یک محلول شیمیایی می‌باشد که برای جلوگیری از تشکیل و رسوب مواد معدنی بر روی سطح غشا در واحدهای RO فرموله می‌گردد.

این نوع از ضد رسوب برای کنترل موثر و مهار رسوب ترکیبات تشکیل دهنده رسوب مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم و سولفات استرانسیم کاربرد دارد. 

این برند خاص و نوع آنتی اسکالانت برای مبارزه موثر با رسوب گیری در شرایط قلیایی PH که در آب تغذیه RO رایج است، طراحی می‌شود. 

آنتی اسکالانت قلیایی فوق الذکر اغلب یک ترکیب اختصاصی است که حاوی مواد فعال کلیدی از جمله نمک سدیم پلی اکریلیک اسید و سایر بازدارنده های رسوب می‌باشد. این مواد فعال به صورت هم افزایی برای جلوگیری از تشکیل رسوب و به حداقل رساندن خطر رسوب غشاء در سیستم های RO کار می‌کنند. 

فرمولاسیون این ضد رسوب شامل پراکنده کردن تجمع ذرات رسوب بر روی سطوح غشا تعریف می‌گردد. سازنده این آنتی اسکالانت قلیایی دستورالعمل‌های دوز خاص و توصیه‌های کاربردی را برای اطمینان از عملکرد بهینه و مهار کارآمد رسوب در سیستم RO را ارائه می‌دهد. دوز و نظارت مناسب برای دستیابی به عملکرد آنتی اسکالانت مورد نظر ضروری است. 

فروش آنتی اسکالانت قلیایی - بازرگانی اسپوتا
فروش آنتی اسکالانت قلیایی – بازرگانی اسپوتا

ترکیب آنتی اسکالانت قلیایی 

آنتی اسکالانت قلیایی مواد شیمیایی هستند که با مهار تشکیل ترکیبات تشکیل دهنده رسوب عمل می‌کنند و در نتیجه عملکرد کارآمد سیستم RO را افزایش می‌دهند. 

یکی از ترکیبات ضد رسوب نوع قلیایی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد هگزامتافسفات سدیم است. هگزامتافسفات سدیم (SHMP) با فرمول شیمیایی NaPO3)6) به عنوان یک بازدارنده آستانه عمل می‌نماید. به این معنی که این ماده در فرآیند کریستالیزاسیون اختلال ایجاد می‌کند و از رسوب ترکیبات رسوب‌زا مانند کربنات کلسیم و سولفات کلسیم جلوگیری می‌شود.

این ترکیب قلیایی یک لایه محافظ بر روی سطح غشاء تشکیل می‌دهد، مانع از چسبندگی ترکیبات پوسته پوسته می‌گردد. دوز مناسب هگزامتافسفات سدیم بسته به کیفیت آب و پتانسیل پوسته پوسته شدن خاص آب خوراک متفاوت است. 

ترکیب SHMP با اکثر مواد غشایی RO سازگار می‌باشد و اغلب به همراه سایر مواد ضد رسوب و مواد شیمیایی پاک کننده بدون ایجاد اثرات نامطلوب بر روی غشاها کاربرد دارد. 

حفظ محدوده PH توصیه شده برای این ضد رسوب خاص برای اطمینان از عملکرد بهینه آن و جلوگیری از رسوب ترکیباتی که منجر به پوسته پوسته شدن می‌شوند، مهم است. 

در نتیجه، ترکیبات ضد رسوب نوع قلیایی مانند هگزامتافسفات سدیم با ممانعت از تشکیل ترکیبات تشکیل‌دهنده رسوب بر روی سطح فیلتر ممبران، نقش مهمی در جلوگیری از پوسته‌پوست شدن در سیستم‌های RO ایفا می‌کنند. 

مکانیسم اثر، دوز مورد نیاز، سازگاری، و اهمیت حفظ سطوح PH مناسب، فاکتورهای ضروری برای استفاده از این مواد شیمیایی در فرآیندهای تصفیه آب برای اطمینان از کارایی و طول عمر سیستم RO هستند.

کاربرد آنتی اسکالانت قلیایی

1. صنعت تصفیه آب: در بخش تصفیه آب از آنتی اسکالانت قلیایی در دستگاه اسمز معکوس برای جلوگیری از پوسته پوسته شدن ناشی از مواد معدنی سختی مانند کلسیم و منیزیم استفاده می‌شود.

2. صنایع غذایی و آشامیدنی: ضد رسوب نوع قلیایی در صنایع غذایی و آشامیدنی برای تصفیه آب مورد استفاده در فرآیندهای تولید کاربرد دارند. با کنترل رسوب گذاری در سیستم‌های RO این مواد شیمیایی در اطمینان از کیفیت و قوام آب مورد استفاده برای اهداف مختلف مانند پردازش مواد و تمیز کردن تجهیزات موثر هستند. 

3. بخش تولید مواد شیمیایی: در کارخانه‌های تولید مواد شیمیایی ضد رسوب قلیایی در سیستم‌های RO برای کاهش مشکلات رسوب‌گذاری ناشی از رسوبات معدنی در منابع آب خوراک استفاده می‌شوند. 

4. تاسیسات تولید برق: نیروگاه‌ها از آنتی اسکالانت قلیایی در سیستم‌های RO خود استفاده می‌کنند تا از سطوح غشایی در برابر رسوب‌گیری به دلیل وجود مواد معدنی سختی در آب مورد استفاده برای تولید بخار و فرآیندهای خنک‌کننده محافظت نمایند. این امر به افزایش کارایی سیستم‌های تصفیه آب در تاسیسات تولید برق موثر می‌باشد. 

5. صنعت داروسازی: در تولید دارو، ضد رسوب قلیایی با جلوگیری از رسوب‌گذاری و تضمین کیفیت آب برای استفاده در فرآیندهای تولید نقش حیاتی در حفظ عملکرد سیستم‌های RO دارند. 

6. صنعت نساجی: بخش نساجی از این ترکیب در دستگاه‌های RO برای مبارزه با مشکلات پوسته‌گیری ناشی از منابع آب سخت استفاده می‌کند.

کاربرد آنتی اسکالانت قلیایی - بازرگانی اسپوتا
کاربرد آنتی اسکالانت قلیایی – بازرگانی اسپوتا

عملکرد آنتی اسکالانت قلیایی

در این بخش عملکرد آنتی اسکالانت قلیایی در دستگاه RO ذکر می‌شود:

1. مهار رسوب: ضد رسوب نوع قلیایی عمدتا به عنوان بازدارنده‌های رسوب عمل می‌کنند. آنها با تداخل در فرآیند تبلور مواد معدنی مانند کربنات کلسیم و سولفات کلسیم از تشکیل رسوبات روی سطح غشاهای RO جلوگیری می‌نمایند. 

2. اثر آستانه: این ضد رسوب از طریق مکانیسم اثر آستانه عمل می‌کند. در واقع یک پوشش محافظ بر روی سطح غشاء تشکیل می‌دهد که به عنوان یک مانع بین یون‌های پوسته پوسته شدن در آب تغذیه و غشاء عمل می‌نماید.

3. پراکندگی کلوئیدها: جدا از مهار رسوب، ضد رسوب قلیایی در پراکندگی ذرات کلوئیدی موجود در آب خوراک موثر می‌باشد. 

4. تنظیم PH: این ماده به حفظ سطوح PH بهینه در دستگاه RO کمک می‌کند. کنترل مناسب PH برای جلوگیری از رسوب ضروری است.

5. سازگاری: آنتی اسکالانت قلیایی برای سازگاری با انواع مختلف غشاهای RO تولید می‌شود. 

6. کاهش تعمیر و نگهداری: با جلوگیری از تشکیل رسوب، ضد رسوب نوع قلیایی در کاهش فرکانس چرخه‌های نگهداری و تمیز کردن سیستم موثر است.

این امر منجر به صرفه جویی در هزینه برای صنایعی می‌شود که از سیستم‌های RO استفاده می‌کنند. زیرا طول عمر غشاها را افزایش می‌دهد و عملکرد کارآمد مداوم فرآیند تصفیه آب را تضمین می‌کند. 

مزایای آنتی اسکالانت قلیایی

 آنتی اسکالانت قلیایی مورد استفاده در سیستم‌های اسمز معکوس (RO) چندین مزیت را ارائه می‌دهند: 

1. رسوب زدگی: ضد رسوب قلیایی در جلوگیری از تشکیل پوسته‌هایی مانند کربنات کلسیم و سیلیکات منیزیم بر روی سطح غشای RO موثر هستند. این امر در حفظ کارایی غشا و افزایش طول عمر آن موثر می‌باشد

2. تثبیت PH: این ماده در تثبیت PH آب تغذیه موثر است. لذا برای عملکرد بهینه RO ضروری می‌باشد. سطوح ثابت PH از آسیب غشا جلوگیری کرده و نیاز به تنظیمات مکرر را کاهش می‌دهد.

3. بازدهی بهبود یافته: ضد رسوب قلیایی با جلوگیری از تجمع رسوب کارایی روش‌های تمیز کردن غشاء RO را افزایش می‌دهد. این امر منجر به نتایج تمیز کردن بهتر می‌شود و در حفظ کارایی کلی دستگاه موثر است.

4. صرفه جویی در هزینه: با جلوگیری از پوسته پوسته شدن و افزایش طول عمر غشاهای RO این نوع از ضد رسوب هزینه‌های تعمیر و نگهداری و خرابی‌های مرتبط با تمیز کردن یا تعویض مکرر را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. 

5. بهبود عملکرد دستگاه: استفاده از این ترکیب منجر به بهبود عملکرد دستگاه RO از جمله کیفیت نفوذ بیشتر، افزایش نرخ تولید آب و مصرف انرژی کمتر می‌شود. این امر در نهایت منجر به یک عملیات پایدارتر و کارآمدتر می‌گردد.

ویژگی آنتی اسکالانت قلیایی 

1. تنظیم PH: این مواد به حفظ و افزایش PH آب خوراک در سطوح بهینه موثر هستند تا از پوسته پوسته شدن جلوگیری شود. 

2. مسدود کننده رسوب: آنتی اسکالانت قلیایی حاوی ترکیباتی است که از تشکیل پوسته‌هایی مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم و سیلیس در سطح غشا جلوگیری می‌کند.

3. پراکنده کننده: این ضد رسوب حاوی مواد پراکنده کننده هستند که از تجمع ذرات رسوب ساز جلوگیری می‌نمایند. لذا املاح را در حالت تعلیق نگه می‌دارند تا از سیستم خارج شوند. 

4. سازگاری:  ضد رسوب نوع قلیایی به گونه‌ای تولید می‌شوند که با غشاهای RO سازگار باشند تا از عملکرد طولانی مدت بدون آسیب رساندن به غشا اطمینان حاصل کنند.

5. ممانعت از خوردگی: برخی از فرمولاسیون‌ها ضد رسوب قلیایی شامل بازدارنده‌های خوردگی هستند تا از اجزای فلزی موجود در سیستم در برابر خوردگی ناشی از پوسته پوسته شدن یا PH بالا محافظت نمایند.

6. بازده بالا: این مواد به گونه‌ای تولید می‌گردند که در دوزهای پایین بسیار موثر باشند و کنترل رسوب مقرون به صرفه را در دستگاه RO فراهم کنند.

7. سازگار با محیط زیست: بسیاری از ضد رسوب‌های قلیایی زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست هستند. لذا تاثیر آنها بر محیط زیست ناچیز می‌باشد.

ویژگی آنتی اسکالانت قلیایی - بازرگانی اسپوتا
ویژگی آنتی اسکالانت قلیایی – بازرگانی اسپوتا

تفاوت آنتی اسکالانت قلیایی با اسیدی

آنتی اسکالانت قلیایی: 

1. ضد رسوب قلیایی با افزایش PH آب تغذیه عمل می‌کند و احتمال رسوب مواد معدنی تشکیل دهنده رسوب مانند کلسیم و منیزیم و تشکیل رسوب روی غشا را کاهش می دهد.

2. این ماده قلیایی در کنترل تشکیل رسوب در شرایط PH بالا موثر بوده و برای منابع آبی با سطوح بالای مواد معدنی سختی مناسب هستند. 

3. ضد رسوب قلیایی عموماً با غشاهای پلی آمیدی که معمولاً در سیستم‌های RO استفاده می‌شوند سازگاری بیشتری دارند.

4. این ترکیب قلیایی خورنده نیست و در حفظ یکپارچگی و عملکرد غشا در طول زمان موثر می‌باشد.

آنتی اسکالانت اسیدی: 

  1. ضد رسوب اسیدی با کاهش PH آب تغذیه عمل می‌کند. لذا از رسوب مواد معدنی بر روی سطح غشاء جلوگیری می‌نماید.

2. این ترکیب اسیدی در کنترل تشکیل رسوب در شرایط PH پایین موثر بوده و برای منابع آبی با تمایل به رسوب‌زدایی اسیدی مناسب هستند.

3. ضد رسوب اسیدی ممکن است حاوی بازدارنده‌های خوردگی باشند تا اجزای فلزی موجود در سیستم RO را از آسیب محافظت کنند.

4. این ماده اسیدی معمولاً با احتیاط استفاده می‌شوند زیرا خورنده هستند و ممکن است برای جلوگیری از آسیب به غشاء و سایر اجزای سیستم نیاز به نظارت دقیق داشته باشند. 

به طور خلاصه، تفاوت اصلی بین آنتی‌اسکالانت‌ قلیایی و اسیدی در خواص تنظیم PH و مناسب بودن آنها برای منابع مختلف آب است.

فروش آنتی اسکالانت قلیایی 

مجتمع تجاری بازرگانی اسپوتا به عنوان واردکننده برجسته طیف گسترده‌ای از آنتی اسکالانت‌ها و به عنوان قطب اصلی توزیع و فروش آنتی اسکالانت قلیایی در ایران فعالیت می‌کند. 

این مجموعه در عرضه طیف وسیعی از ضد رسوب‌ها که برای رفع نیازهای صنعتی و تجاری مختلف برای فرآیندهای تصفیه آب کارآمد تولید می‌شوند، تخصص دارد. 

وب‌سایت ما شامل مجموعه متنوعی از انواع آنتی‌ اسکالانت‌ها با برندهای مختلف و معتبر می‌شود. با پلتفرم ما در ارتباط باشید تا محصولاتی را که مطابق با نیازهای منحصر به فرد شما هستند را تهیه کنید. برای دسترسی به محصولات با کیفیت با ما همراه شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره آنتی اسکالانت قلیایی اینجا کلیک نمایید.

5/5 - (3 امتیاز)

2 دیدگاه در “آنتی اسکالانت قلیایی

  1. آواتار بهمنی بهمنی گفت:

    برای آنالیزی که هم نوع قلیایی میشه مصرف کرد هم خنثی، شما کدوم را توصیه می کنید؟

    1. آواتار نینا برزگری نینا برزگری گفت:

      بستگی به توقعات شما از پروژه خاص شما دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *