مقالات آنتی اسکالانت, مقالات مواد تصفیه آب

آنتی اسکالانت اسیدی چیست؟

آنتی اسکالانت اسیدی چیست؟ - بازرگانی اسپوتا

آنتی اسکالانت اسیدی چیست؟

در این مقاله، ما به موضوع “ آنتی اسکالانت اسیدی ” می‌پردازیم. این ماده یک افزودنی مهم در دستگاه RO که برای جلوگیری از ته نشین شدن و تجمع ترکیبات معدنی مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم و سیلیس بر روی سطح غشا تولید می‌شود.

مواد معدنی موجود در آب خوراک می‌توانند رسوباتی ایجاد کنند که نه تنها کارایی سیستم را کاهش می‌دهد بلکه خطر آسیب غیرقابل برگشت به غشای RO را نیز به همراه دارد. درک خواص و فواید ترکیبات ضد رسوب برای خرید آنتی اسکالانت اسیدی ضروری است.

دریافت مشاوره و راهنمایی بیشتر در مورد

محصول آنتی اسکالانت اسیدی فروش محصول و پشتیبانی

بازرگانی اسپوتا: 26415084-021 – 3282 953 0912

یک آنتی اسکالانت اسیدی رایج در سیستم‌های RO، پلی اکریلیک اسید (PAA) می‌باشد. PAA یک پلیمر محلول در آب است که به طور موثر به یون‌های کلسیم و سایر مواد معدنی متصل می‌شود و از تجمع آنها جلوگیری می‌کند. در نتیجه این ماده از غشاء محافظت می‌نماید.

فرمول شیمیایی آنتی اسکالانت اسیدی

آنتی اسکالانت اسیدی پلی اکریلیک اسید یک جزء کلیدی دستگاه RO می‌باشد. پلی اکریلیک اسید یک پلیمر با ساختار واحد تکرار شونده C3H4O2)ₙ) است که در آن “n” نشان دهنده تعداد واحدهای تکرار شده در زنجیره پلیمر می‌باشد.

آرایش مولکولی پلی اکریلیک اسید شامل یک زنجیره گسترده از اتم‌های کربن هستند که دارای گروه‌های عاملی کربوکسیلیک اسید (-COOH) است و در سراسر زنجیره به هم متصل می‌شوند. 

این گروه‌های کربوکسیلیک اسید نقش مهمی در جداسازی رسوب ایفا می‌کنند و پلی اکریلیک اسید را قادر می‌سازند تا به طور موثر از تشکیل رسوبات در سیستم‌های RO جلوگیری نماید. 

در فرمول شیمیایی پلی اکریلیک اسید (C3H4O2) این گروه‌های عاملی به عنوان سنگ بنای توانایی‌های بازدارندگی رسوب این ماده عمل می‌کنند.

فرمول شیمیایی آنتی اسکالانت اسیدی - بازرگانی اسپوتا
فرمول شیمیایی آنتی اسکالانت اسیدی – بازرگانی اسپوتا

مدل های آنتی اسکالانت اسیدی

دو مدل متداول از آنتی‌اسکالانت‌ اسیدی که برای جلوگیری از رسوب‌سازی در سیستم‌های اسمز معکوس کاربرد دارند آنتی اسکالانت فلوکن 260 و آویستا می‌باشند. 

این مواد برای حفظ عملکرد بهینه سیستم و افزایش طول عمر غشاهای RO با جلوگیری از تجمع مواد معدنی مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم و سیلیس در سطح غشا ضروری هستند.

آنتی اسکالانت فلوکون 260

ترکیب شیمیایی: این ماده  یک ضد رسوب اسیدی است که با پلی اکریلیک اسید ترکیب می‌شود.

– مهار موثر رسوبات حتی در شرایط PH بالا.

– خواص پراکندگی عالی که به جلوگیری از پوسته پوسته شدن و رسوب کمک می‌کند.

– سازگاری با انواع ممبران.

آنتی اسکالانت آویستا 

ترکیب شیمیایی: این ماده از فرمولاسیون‌های سفارشی شامل پلی آکریلات‌ها، فسفونات‌ها و دیگر بازدارنده‌های رسوب قوی ساخته می‌شود.

– فرمولاسیون مناسب برای مطابقت با الزامات خاص شیمی آب.

– کارایی برتر را در مهار تشکیل رسوب در شرایط مختلف آب خوراک نشان می‌دهد.

– دوز سفارشی آنتی اسکالانت آویستا بر اساس نیازهای سیستم خاص و نتایج تجزیه و تحلیل جامع آب محاسبه می‌گردد.

فروش آنتی اسکالانت اسیدی - بازرگانی اسپوتا
فروش آنتی اسکالانت اسیدی – بازرگانی اسپوتا

ترکیب آنتی اسکالانت اسیدی

1. بازدارنده آستانه: آنتی اسکالانت اسیدی مجهز به بازدارنده‌های آستانه‌ای هستند که فرایند تبلور مواد معدنی تشکیل دهنده رسوب مانند کربنات کلسیم و سولفات کلسیم را مختل می‌کنند.

2. پراکنده کننده‌ها: این ترکیبات حاوی مواد پراکنده هستند که مانع از تجمع و ته‌نشین شدن ذرات تشکیل دهنده رسوب شده و از پیشگیری موثر اطمینان می‌دهند.

3. تغییر دهنده‌های کریستالی: محلول‌های ضد رسوب اسیدی دارای ترکیباتی هستند که رشد کریستالی و مورفولوژی تکه‌های معدنی را تغییر می‌دهند و چسبندگی آنها به سطوح غشایی کاهش می‌یابد. 

4. مواد شیمیایی بازدارنده: مواد شیمیایی بازدارنده ویژه موجود در ضد رسوب اسیدی برای جذب یون‌های مسئول تشکیل رسوب در آب خوراک طراحی می‌شوند. 

5. تثبیت کننده‌های PH: برخی از فرمول‌های آنتی اسکالانت اسیدی دارای ترکیباتی برای تنظیم و تثبیت PH آب خوراک هستند. این امر برای جلوگیری از تجمع رسوب و حفظ شرایط بهینه در سیستم‌های RO بسیار مهم است.

6. بازدارنده‌های خوردگی: بسته به مواد شیمیایی آب فرمولاسیون ضد رسوب اسیدی ممکن است شامل بازدارنده‌های خوردگی برای محافظت از اجزای فلزی در دستگاه RO باشد.

کاربرد آنتی اسکالانت اسیدی

1. تصفیه و نمک زدایی آب: آنتی اسکالانت اسیدی در رده مواد شیمیایی تصفیه آب طبقه بندی می‌شود. همچنین در کارخانه‌های نمک زدایی، تاسیسات تصفیه آب و تصفیه آب شهری برای جلوگیری از تجمع رسوب بر روی غشاهای RO، تضمین تولید آب موثر و افزایش طول عمر غشا استفاده می‌گردد.

2. تولید برق: در بخش تولید برق از این ترکیبات برای جلوگیری از تجمع رسوب در سطح غشایی استفاده می‌کنند که عملکرد مداوم و کارآمد سیستم‌های تصفیه آب برای فرآیندهای تولید برق را ممکن می‌سازد.

3. داروسازی: ضد رسوب اسیدی نقش مهمی در تولید آب با درجه دارویی دارد و خلوص و کیفیت آب برای فرآیندهای تولید دارو را تضمین می‌نماید.

4. فرآوری مواد غذایی و آشامیدنی: صنایع غذایی و آشامیدنی از ضد رسوب اسیدی برای جلوگیری از تشکیل رسوب بر روی سطوح غشایی و حفظ فرآیندهای تولید بهداشتی استفاده می‌کنند.

5. نفت و گاز: محلول‌های ضد رسوب اسیدی در صنعت نفت و گاز برای جلوگیری از تشکیل رسوب و حفظ کارایی فرآیندهای تصفیه آب که برای کاربردهای صنعتی متنوعی مانند تولید پتروشیمی حیاتی هستند، استفاده می‌شود. 

6. تولید شیمیایی: آنتی اسکالانت اسیدی برای ممانعت از رسوب‌گذاری و حفظ کارایی فرآیندهای تصفیه آب مورد نیاز برای تولید و فرآوری مواد شیمیایی در تاسیسات تولید مواد شیمیایی کاربرد دارد.

7. صنعت معدن: این مواد برای تصفیه آب در عملیات معدنکاری، جلوگیری از رسوب گیری و حصول اطمینان از بازیابی و فرآوری کارآمد مواد معدنی استفاده می‌شوند.

کاربرد آنتی اسکالانت اسیدی - بازرگانی اسپوتا
کاربرد آنتی اسکالانت اسیدی – بازرگانی اسپوتا

عملکرد آنتی اسکالانت اسیدی

1. ممانعت از رسوب: آنتی اسکالانت اسیدی نقش مهمی در جلوگیری از تشکیل رسوب مواد معدنی مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم و سیلیس بر روی سطوح غشا ایفا می‌کند.

2. بازدارندگی آستانه: ضد رسوب اسیدی از مکانیسم بازدارندگی آستانه برای تداخل در فرآیند تبلور مواد معدنی تشکیل دهنده رسوب استفاده می‌نماید. در نتیجه هسته و رشد رسوب را به تاخیر می‌اندازد و از ته‌نشین شدن روی سطح غشا جلوگیری می‌کند.

3. پراکندگی کلوئیدی: ضد رسوب اسیدی دارای مواد پراکنده هستند که به طور موثر از تجمع و رسوب ذرات کلوئیدی و جامدات معلق در آب تغذیه جلوگیری می‌نماید.

4. تثبیت PH: محلول‌های اسیدی ضد رسوب در تثبیت و کنترل PH آب آشامیدنی بطور عالی عمل می‌کنند.

5. ممانعت از خوردگی: ضد رسوب اسیدی شامل مواد بازدارنده‌های خوردگی هستند تا از اجزای فلزی در سیستم‌های RO از اثرات مخرب پوسته پوسته شدن یا شرایط PH بالا محافظت نمایند.

6. بهبود عملکرد غشاء: با مهار موثر تشکیل رسوب ضد رسوب اسیدی بر عملکرد غشا تاثیر مثبت می‌گذارد، نرخ نفوذ آب پایدار را تضمین می‌کند و از کاهش راندمان کلی سیستم جلوگیری می‌نماید.

7. طول عمر: ضد رسوب اسیدی در کاهش نیازهای تعمیر و نگهداری و هزینه‌های عملیاتی کلی موثر است و در نتیجه طول عمر غشاهای RO و اجزای سیستم را افزایش می‌دهد.

مزایای آنتی اسکالانت اسیدی

1. جلوگیری از تجمع رسوب: آنتی اسکالانت اسیدی در مهار تشکیل رسوب در سطح غشاهای RO بسیار موثر هستند.

2. بازده افزایش یافته: ضد رسوب اسیدی سطح غشایی را  بهبود می‌بخشد. لذا این ماده نفوذپذیری آب و نرخ حذف بالاتر در سیستم‌های RO را موجب می‌شود. 

ضد رسوب اسیدی با جلوگیری از پوسته پوسته شدن، کاهش نیاز به تمیز کردن و تعویض مکرر غشا و در نتیجه کاهش هزینه‌های عملیاتی نقش حیاتی در حفظ کارایی دستگاه دارد.

3. طول عمر ممبران: پوسته پوسته شدن می‌تواند به طور قابل توجهی طول عمر غشاهای RO را کاهش دهد و در طول زمان باعث آسیب جبران ناپذیری شود. ضد رسوب اسیدی غشاء را از رسوب محافظت می‌کند و طول عمر و اثربخشی پایدار را تضمین می‌نماید.

4. راه حل اقتصادی: ضد رسوب اسیدی با جلوگیری از پوسته پوسته شدن و به حداقل رساندن نیاز به تمیز کردن و تعویض مکرر غشا با کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و به حداقل رساندن زمان خرابی سیستم‌های RO مقرون به صرفه هستند.

5. افزایش کیفیت آب: رسوبات انباشته شده روی سطوح غشایی می‌تواند کیفیت آب تصفیه شده را با جلوگیری از میزان حذف آلاینده‌ها به خطر بیندازد.

ضد رسوب اسیدی با جلوگیری از رسوب در حفظ کیفیت آب موثر است و در نتیجه عملکرد بهینه دستگاه را تضمین می‌کند.

مزایای آنتی اسکالانت اسیدی - بازرگانی اسپوتا
مزایای آنتی اسکالانت اسیدی – بازرگانی اسپوتا

خواص و ویژگی های آنتی اسکالانت اسیدی

1. جلوگیری از رسوب: آنتی اسکالانت اسیدی به طور خاص برای جلوگیری موثر از تشکیل رسوباتی مانند کربنات کلسیم، سولفات کلسیم و سیلیس بر روی سطح غشای RO تولید می‌گردند.

2. عملکرد پراکندگی: ضد رسوب اسیدی به عنوان پخش کننده عمل می‌کند و ذرات معدنی را معلق نگه می‌دارد تا از ته‌نشین شدن آنها بر روی سطح غشاء جلوگیری نماید.

3. تنظیم PH: این مواد در تنظیم PH آب خوراک برای بهینه سازی عملکرد عملیاتی سیستم RO موثر هستند.

4. محافظت در برابر خوردگی: ضد رسوب اسیدی شامل بازدارنده‌های خوردگی هستند که برای محافظت از اجزای فلزی درون سیستم RO از خوردگی ناشی از شرایط اسیدی تولید می‌شوند.

5. سازگاری: توجه به سازگاری این مواد با سیستم‌ها و اجزای مختلف RO برای اطمینان از عملکرد بهینه و طول عمر ضروری است.

تفاوت آنتی اسکالانت اسیدی با آنتی اسکالانت قلیایی

آنتی اسکالانت اسیدی با ترکیباتی مانند اسید فسفریک، اسید سیتریک یا اسید سولفامیک که به دلیل توانایی این مواد در حل شدن و جلوگیری از تشکیل رسوبات معدنی عمدتاً کربنات کلسیم و سیلیکات منیزیم شناخته می‌شوند.

این ترکیبات شیمیایی به ویژه در محیط‌هایی با PH پایین موثر هستند و از پوسته پوسته شدن روی سطح غشاهای RO جلوگیری می‌کنند.

از سوی دیگر آنتی اسکالانت قلیایی حاوی ترکیباتی مانند هیدروکسید سدیم، کربنات سدیم یا بی‌کربنات سدیم هستند که در افزایش PH آب خوراک موثر می‌باشند.

این مواد نقش مهمی در تنظیم شیمی آب برای جلوگیری از رسوبات معدنی و حفظ عملکرد سیستم در شرایط PH بالا دارند.

فروش آنتی اسکالانت اسیدی

هلدینگ بازرگانی اسپوتا به عنوان وارد کننده و عرضه کننده جامع در فروش آنتی اسکالانت اسیدی و طیف متنوعی از محصولات ضد رسوب در صنعت تصفیه آب فعالیت می‌کند. 

برای بررسی فرایند خرید از جمله استعلام قیمت با تیم فروش ما تماس بگیرید. با درخواست برگه آنالیز و کاتالوگ محصول، مجموعه گزینه‌های موجود در وب‌سایت را کاوش کنید.

مشاوران متخصص و ماهر در موسسه ما آماده ارائه راهنمایی در مورد هرگونه سوال مرتبط با محصولات هستند.

5/5 - (2 امتیاز)

2 دیدگاه در “آنتی اسکالانت اسیدی چیست؟

  1. آواتار بهادری بهادری گفت:

    سلام قیمت این محصول چند میشه؟

    1. آواتار برزگری برزگری گفت:

      با سلام، لطفا برای استعلام قیمت با کارشناسان واحد فروش ما در بازرگانی اسپوتا در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *