کربن اکتیو جاکوبی 2000

موجود در انبار

کد محصول: 14603
شاخص ید (ظرفیت جذب)

۹۵۰ میلی گرم بر گرم

رطوبت حمل و نقل

حداکثر ۵%

کل محتوای خاکستر

حداکثر ۱۳%

ترشوندگی

۹۹%

طول نیمه عمر کلرزدایی

۵ به ۵.۳ قسمت در میلیون

استحکام و قدرت

۹۵%

مساحت سطح

۹۵۰ متر مربع / گرم

جذب بر اساس متود متیلن بلو (MBT)

۱۸۰ میلی گرم در لیتر

مجموع حجم کل منافذ

0.88 cm³/g

خاکستر محلول در آب

۰.۲%

چگالی ظاهری

۴۴۰ کیلوگرم بر متر مکعب

PH

۸-۱۱

نوع و شکل ظاهری

گرانولی (کروی و بیضی)

رنگ

خاکستری مایل به سیاه

اندازه ذرات (مش)

مش ۵۰×۲۰ (۰.۳۰ – ۰.۸۵ میلی متر) مش40 x12 (0.425 – 1.70 میلی متر) مش ۳۰×۸ (۰.۶۰ – ۲.۳۶ میلی متر) مش۱۶ × ۸ (۱.۱۸ – ۲.۳۶ میلی متر) مش ۱۲×۶(۱.۷۰ – ۳.۳۵ میلی متر)

برندها

JACOBI